Reklamačný poriadok

 

10. Reklamačný poriadok

10.1 Výrobky, na ktoré sa vzťahuje právo uplatnenia reklamácie musia byť odoslané na posúdenie ihneď po zistení závady, musia byť čisté a s náležitými dokladmi, popisom závady aj s popisom miesta závady.

10.2 O tejto skutočnosti je kupujúci povinný informovať predávajúceho

Ako postupovať

V prípade reklamácie je potrebné daný výrobok poslať doporučene na adresu: Daniela Štefáneková Fashion, Jégeho 10, 82108 Bratislava, spolu s vyplneným reklamačným formulárom (vyplniť a stiahnuť TU) a kópiou dokladu o kúpe (faktúry). Je odporúčané použiť baliaci papier či kartón, aby počas prepravy nemohlo dôjsť k polepeniu, popísaniu či inému prídavnému znehodnoteniu produktu. Neposielajte tovar na dobierku, v takom prípade nebude tovar prevzatý. Odporúčame zásielku pripoistiť.

10.3 Predávajúci písomne informuje kupujúceho o výsledku reklamácie, a to najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

10.4 Právo z vadného plnenia kupujúcemu nepatrí, ak kupujúci pred prevzatím veci vedel, že vec má vadu, alebo ak kupujúci vadu sám spôsobil.

10.5 V prípade oprávnenej reklamácie má kupujúci právo na náhradu účelne vynaložených nákladov vzniknutých v súvislosti s uplatnením reklamácie.

10.6 Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom práv z vadného plnenia sa riadia § 499 až 510, § 596 až 600 a § 619 až 627 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a zákonom č. 250/2007 Z. z., o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov

 

 

REKLAMAČNÝ FORMULÁR

Tento web používa súbory cookie. Ďalším prechádzaním tohto webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Pre viac informácií kliknite TU